Suay Aksoy, predsjednica ICOM-a u posjeti BiH, 21-25. maj 2019. god.

 

U periodu od 21. do 25. maja 2019. u posjeti Bosni i Hercegovini - Banja Luci i Sarajevu - boravila je Suay Aksoy, predsjednica ICOM-a (Međunarodnog muzejskog vijeća). Posjeta predsjednice ICOM-a bila je u okviru njene posjete zemljama Jugoistočne Evrope povodom obilježavanja 18. maja, Međunarodnog dana muzeja 2019., među kojima su bili i Sarajevo i Banja Luka, te u okviru održavanja konferencije EMYA 2019. u Sarajevu, u okviru koje su dodijeljene nagrade za najbolji muzej Evrope u 2019. godini.

Gospođa Suay Aksoy je u Banja Luci boravila 21. maja 2019. gdje se sastala sa članovima Boarda ICOM-a BiH-predsjednicom ICOM-a Bosne i Hercegovine Almom Leka, sekretarom Mladenom Banjcem, Lanom Pilipović, članicom Boarda, te direktoricom MSURS dr Saritom Vujković i direktorom Muzeja Republike Srpske Miladinom Savićem. Uvaženoj gošći ovom prilikom predstavljene su aktivnosti i ideje ova dva muzeja, kao i pozitivni primjeri saradnje i projekata koji razvijaju muzeologiju i doprinose jačanju uloge muzeja u društvu, te bosanskohercegovački Zmijanjski vez- svjetsko nematerijalno nasljeđe sa UNESCO-ove liste. U okviru svoje turneje po jugoistočnoj Evropi povodom Međunarodnog dana muzeja, Suay Aksoy je istakla važnost ove posjete Banjaluci i Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske naglašavajući da se kao predsjednica ICOM-a zalaže za međukulturnu razmjenu, međukulturno razumijevanje i saradnju, kao i promociju svih kulturnih događaja i kulturnog nasljeđa u svijetu.

Predsjednica ICOM-a se 22. maja, u Sarajevu, u zgradi institucija BiH sastala sa predstavnicima Ministarstva civilnih poslova BiH - Biljanom Čamur Veselinović, sekretarom Minstarstva, te sekretarom Državne komisije za  BiH sa UNESCOM, pomoćnikom ministra za kulturu Suvadom Džafićem i Almom Leka, predsjednicom ICOM-a BiH, s kojima je razgovarala o uspješnoj saradnji ICOM-a BiH sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, te prošlim i budućim projektima. Također, gospođa Suay sastala se sa direktorom Zemaljskog muzeja BiH gosp. Mirsadom Sijarićem, te zaposlenicima ove institucije koji su i članovi Boarda ICOM-a BiH - Anom Marić i Samirom Avdićem, s kojima je razgovarala o projektima, te o trenutnoj situaciji i problemima sa kojima se susreće ova najstarija kulturna i naučna institucija u Bosni i Hercegovini.

Predsjednica ICOM-a Suay Aksoy je 23. maja 2019. u Sarajevu otvorila i ovogodišnju konferenciju EMYA 2019.