Kontakt

Ime:
Vaš e-mail:
Telefon:
Tema:
Sadržaj:

Adresa

Udruženje ICOM-Nacionalni komitet Bosne i Hercegovine

Zmaja od Bosne 3
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
 
 
 
Telefoni:
+387 33 210 416 -predsjednica
+387 51 215 364 - sekretar
 
Predsjednica Udruženja:
Alma Leka, muzejska savjetnica
 
Sekretar Udruženja:
Mladen Banjac, kustos