ICOM Kyoto 2019.

25-ta Generalna konferencija ICOM-a održat će se od 1-7 septembra 2019 u Kyotu, Japan, tokom koje će grad Kyoto dočekati više od 3500 učesnika Generalne konferencije, koja će potaknuti niz rasprava i razmjena mišljenja o pitanjima vezanim za muzejsku struku. Kroz sastanke, izlete, radionice, panele, i sl. sudionici će moći učestvovati i razmjenjivati mišljenja s drugim muzejskim stručnjacima iz cijeloga svijeta, te tako proširiti svoja znanja i iskustva.

Tema Generalne konferencije 2019. je Muzeji kao kulturna središta: Budućnost tradicije.
Više informacija o konferenciji na linkovima:

https://icom-kyoto-2019.org/

https://icom.museum/