Sastanak odbora Regionalne alijanse ICOM-a za Jugoistočnu Evropu – ICOM SEE

U Beogradu je 21. i 22. januara 2011. godine održan sastanak Odbora Regionalne alijanse ICOM-a za Jugoistočnu Evropu – ICOM SEE. Odbor je raspravljao o rezultatima dosadašnjih pripremnih aktivnosti za procjenu rizika u muzejima, definisanju ciljeva i sadržaja druge Regionalne konferencije “Procjena rizika kulturne i prirodne baštine u Regionu Jugoistočne Evrope”. Na sastanku se razgovaralo i o prijedlogu metodologije i jedinstvenih standarda za pripremanje tema i prezentacija sa analizom procjene rizika, konkretnim prijedlozima o sanaciji i revitalizaciji baštine i prijedlogu liste prioriteta. U radu odbora iz Nacionalnog komiteta ICOM BiH učestvovali su Janko Vračar član odbora ICOM SEE, Sarita Vujković predsjednik i Alma Leka sekretar.