Prof. Marlen Mouliou - predavanje

 Pozivamo vas na predavanje prof. Marlen Mouliou pod nazivom Muzeji u svijetu koji se mijenja. Nova promisljanja, najbolje prakse. Predavanje ce se odrzati 15. oktobra 2018. s pocetkom u 11.00 sati u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu.

Organizator predavanja je ICOM Bosne i Hercegovine.