PRIJAVE za učesće na regionalnom seminaru

 "Hiperpovezani muzeji - izazovi digitalne komunikacije" - Beograd, 18 i 19. oktobar 2018.

Nacionalni komitet ICOM Srbije, u saradnji sa nacionalnim komitetima ICOM-a Bosne i Hercegovine, Makedonije i Regionalne alijanse ICOM-a za Jugoistočnu Evropu (ICOM SEE) organizuje regionalni seminar Hiperpovezani muzeji:Izazovi digitalne komunikacije.

Seminar će se održati 18 – 19. oktobra 2018. u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, Ulica Rige od Fere 4, Beograd.

Prijavni formular popunite klikom na sljedeći link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRNPouTuHGSHlLapL-qgAE2wy6jY1WwLz-MI-_rfOSULO35A/viewform

 

Kotizacije nema, troškove puta i smještaja učesnici snose sami.

Rok za prijave je do 25.9.2018. Broj učesnika seminara je ograničen.