Piranova simpozij: Zvukovi i muzika- Poziv

U periodu od 27-29. marta 2019. godine Forum Slavenskih Kultura organizira simpozij pod nazivom Zvukovi i muzika. Simpozij je namijenjen muzejskim stručnjacima (do 20 osoba) te njihovoj raspravi i razmjeni iskustava o korištenju zvukova i muzike u muzejskom radu.

 

Među predavačima će biti: Christian Rohner iz Muzeja komunikacija – dobitnika muzejske nagrade Vijeća Europe za 2019. iz Berna (Švicarska), Boštjan Perovšek (Slovenija) – glazbenik, skladatelj i dizajner zvučnih prostora, te nositelji međunarodnog projekta Zvukovi promjena.

O Simpozijumu i načinu prijave vidjeti na linku: http://fsk.si/hr-hr/Napovedi-HR/Piranova-simpozij-Zvukovi-i-glazba