Okrugli sto - Sta je muzej? Nova muzejska definicija

 

Okrugli sto pod nazivom Sta je muzej? Nova muzejska definicija, odrzan je 24. maja 2018. godine u Skoplju, u Arheoloskom muzeju Makedonije. Organizatori Okruglog stola su ICOM SEE- Regionalna alijansa ICOM-a za JI Europu i nacionalni komiteti ICOM-a u regiji, u suradnji sa ICOM-ovim Komitetom za muzejsku definiciju. Okrugli sto je organiziran u sklopu ICOM-ovih doprinosa i napora u redefiniranju uloge  muzeja i muzejske definicije.