Međunarodni dan i Evropska noć muzeja u BiH- 18. maj 2019.

Međunarodni dan i Evropska noć muzeja u muzejima BiH održat će se u subotu 18. maja 2019. godine. Ovogodišnja tema Međunarodnog dana muzeja je Muzeji kao središta kulture: budućnost tradicije. 

 

 

O temi 

 

Uloga muzeja u društvu se mijenja. Muzeji se stalno iznova pronalaze u svojoj potrazi za interaktivnijim, fleksibilnijim, prilagodljivijim i mobilnim institucijama usmjerenim na publiku u zajednici. Oni su postali kulturna čvorišta koja funkcionišu kao platforme u kojima se kreativnost kombinira sa znanjem i gdje posjetioci, takođe, mogu da stvaraju, dijele i komuniciraju.

Pored svoje osnovne misije - sakupljanja, konzervacije, komunikacije, istraživanja, izlaganja - muzeji su transformirali svoje prakse kako bi ostali bliže zajednicama kojima služe. Danas traže inovativne načine za rješavanje suvremenih društvenih pitanja i sukoba. Djelujući lokalno, muzeji također mogu zagovarati i ublažavati globalne probleme, nastojeći proaktivno odgovoriti na izazove današnjeg društva. Kao institucije u srcu društva, muzeji imaju moć uspostavljanja dijaloga između kultura, izgradnje mostova za mirniji svijet i definiranja održive budućnosti.

 

Kako muzeji sve više prerastaju u kulturna središta, tako pronalaze i nove načine da poštuju svoje zbirke, svoju povijest i svoje nasljeđe, stvarajući tradicije koje će imati novo značenje za buduće generacije i relevantnost za raznovrsnu suvremenu publiku na jednoj globalnoj razini. Ova transformacija, koja će imati dubok uticaj na muzejsku teoriju i praksu, takođe nas prisiljava da preispitamo vrijednost muzeja i preispitamo etičke granice koje definiraju samu prirodu našeg rada kao muzejskih profesionalaca.

 

Istovremeno, djelujući kao centralna tačka za zajednicu i sastavni dio globalne mreže, muzeji nude platformu za provođenje potreba lokalnih zajednica u širi globalni kontekst.

 

Pozivamo sve muzeje i muzejske institucije u BiH da se priključe obilježavanju ovih manifestacija i time svrate pozornost na muzejske institucije u našoj zemlji i njihov doprinos oplemenjivanju društva u cjelini vrijednostima iz prošlosti kako bismo na njima izgradili bolju budućnost.

 

Više informacija o obiljezavanju manifestacija na: 

web sajtu http://network.icom.museum/international-museum-day 

fb stranici https://web.facebook.com/internationalmuseumday/  

te na novoj web stranici Međunarodnog dana muzeja, koja je u pripremi.

 

Sve informacije o Evropskoj noći muzeja, partneru Međunarodnog dana muzeja koja se obilježava u subotu najbližu 18. maju (Međunarodnom danu muzeja) na:

zvaničnom web sajtu https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/ 

te na fb stranici https://web.facebook.com/nuitdesmusees/ .