KulturAgenda- Poziv na Treću međunarodnu konferenciju ‘Uloga emocija u muzeju i iskustva u kulturi’

Institut KulturAgenda iz Austrije, organizira Treću međunarodnu konferenciju pod nazivom Uloga emocija u muzeju i iskustva u kulturi. Konferencija će se održati od 4-6. aprila u Berlinu. Više o konferenciji, registraciji i programu vidjeti na web sajtu Instituta https://www.kulturagenda.at ,

i na linku: https://www.kulturagenda.at/connected-audience-conference-2019/