Istorijat, misija i ciljevi ICOM-a

Međunarodno muzejsko vijeće- ICOM je osnovano 1946. godine kao nevladina organizacija podržana od strane UNESCO-a, a danas ima konsultativni status sa Ekonomskim i Socijalnim savjetom Ujedinjenih naroda.

 

Svoje aktivnosti ICOM trenutno sprovodi kroz rad 117 Nacionalnih komiteta, 31 Internacionalnog komiteta, 5 Regionalnih alijansi, 18 Pridruženih organizacija, 5 Stalnih komiteta i 5 Radnih grupa.

 

ICOM je posvećen razvoju društva i njegova razvoja, muzejske struke i muzejskih profesionalaca, podstiče poznavanje i razumijevanje uloge muzeja u službi društva, te organizuje suradnju između muzeja u svijetu. Svoje ciljeve i programe ICOM stalno usklađuje sa promjenama u svijetu.

 

Osnovni ciljevi ICOM-a su:

  • profesionalna razmjena i saradnja
  • širenje znanja i povećanje interesa javnosti prema muzejima
  • edukacija zaposlenika
  • poboljšavanje profesionalnih standarda
  • promocija profesionalne etike
  • zaštita naslijeđa i borba protiv nezakonite trgovine kulturnim naslijeđem
 
Međunarodno muzejsko vijeće (ICOM) je jedina organizacija koja predstavlja muzeje i muzejsku profesiju na međunarodnom nivou.