Federacija Bosne i Hercegovine

Muzej Unsko-sanskog kantona Bihać
Petog korpusa 2
77 000 Bihać
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 37 223 214
Email: muzej_usk@hotmail.com
 
 
Gradska galerija Bihać
Bosanska 15
77000 Bihać
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 37 223 083
E-mail: gradskagalerija@bih.net.ba
 
 
Galerija „Enver Krupić“ Bihać
502 Viteškebb
77 000 Bihać
FederacijaBiH
BiH
Tel: + 387 37 222 152
Fax: +387 37 223 083
Email: galerija.krupic@bih.net.ba
 
 
Gradska galerija Bosanska Krupa
Trg Avde Ćuka bb
77 240 Bosanska Krupa
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: +387 37 471 693
Email: gradskagalerija.bk@gmail.com
 
 
Centar za kulturu i obrazovanje
Muzej i galerija Jovana Bijelića Bosanski Petrovac
Bosanska 111
77 250 Bosanski Petrovac
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 37 882 475
 
 
Javna ustanova Spomen biblioteka Skender Kulenović
Spomen-kuća Skendera Kulenovića Bosanski Petrovac
V korpusa 66
77 250 Bosanski Petrovac
Federacija BiH
BiH
Tel: + 387 37 881 247
 
 
Spomen- kompleks „25. maj 1944.“ Drvar
Bihaćki put bb
80 260 Drvar
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: +387 34 819-001
Mob: +387 66 782 108
 
 
Muzej, biblioteka, galerija i arhiv franjevačkog samostana Duha svetoga Fojnica
Fra Anđela Zvizdovića 4
71 270 Fojnica
Federacija BiH
BiH
Tel: + 387 30 832 081
Fax: +387 30 832 082
 
 
Centar za kulturu Ahmed Muradbegovic-Muzejska zbirka Gradačac
Nenavište bb
Gradačac
Federacija BiH
BiH
Tel: + 387 35 817 421
 
 
Bosanski kulturni centar-Zavičajno-muzejska zbirka i galerija Gračanica
111 gračaničke brigade br. 1
75 320 Gračanica
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 35 703 500
 
 
Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica
Bitka za ranjenike bb
88 420 Jablanica
Federacija BiH
BiH
Tel: + 387 36 752 705
Mob: +387 61 175 317
 
 
Muzej  Drugog zasjedanja AVNOJ-a Jajce
Drugog zasjedanja AVNOJ-a bb,
70101 Jajce
Federacija BiH
BiH
Tel: + 387 30 657 998
 
 
Etno muzej Jajce
JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu
i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ 
70 101 Jajce
Federacija BiH
BiH
Tel: 387 30 658 268
 
 
Gradska galerija  Jajce
Ul. Džikovac bb (Kršlakova kuća) 
70 101 Jajce
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 30 659 541 
Fax: +387 30 659 696 
Email:samir.hazbic@tel.net.ba
 
 
Javna ustanova Centar za kulturu i obrazovanje-Muzejska zbirka Ključ
Branilaca BiH bb
79 280 Ključ
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 37 661 116
 
 
Zavičajni muzej Konjic
Stara čaršijabb
88 400 Konjic
FederacijaBiH
BiH
Tel/fax: + 387 36 727 080
 
 
Franjevački samostan sv. Ivana Krstitelja Konjic
Omladinska 1
88 400 Konjic
Tel/faks: +387 036 730-653
 
Muzej franjevačkog samostana sv. Ive krstitelja Kraljeva Sutjeska
Kraljeva Sutjeska bb
72 244 Kraljeva Sutjeska
Federacija BiH
BiH
Tel: + 387 32 771 700; + 387 32 771 705; + 387 32 771 710
Fax: + 387 32 771 705
 
 
Muzej franjevačkog samostana sv. Katarine Kreševo
Fra Grge Martića 1
71 260 Kreševo
Federacija BiH
BiH
Email: samostan@hotmail.com
 
 
Muzej i galerija Franjevačkog samostana „Gorica“ Livno
Gorička cesta bb
80 101 Livno
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: +387 34 200 922
http:/ /www.fmgg-livno.com
 
 
Pravoslavna crkva Usepenja Presvete Bogorodice Livno
Kraljice Katarine 66
80 101 Livno
Federacija BiH
BiH
Tel: + 387 34 201 806
Mob: + 387 63 385-013
 
 
Muzej franjevačkog samostana sv. Ante Padovanskoga Humac Ljubuški
Trg. Sv Ante 1
88320 Ljubuški
Federacija BiH
BiH
Tel: + 387 39 833 000; +387 39 830 970
Fax: + 387 39 830 992
Email: info@franjevci-humac.info
 
 
Muzej Hercegovine Mostar
Bajatova 4
88000 Mostar
Federacija BiH
BiH
Tel: + 387 61 707 307
Fax: + 387 36 551 602
Email: muzej.herc@bih.net.ba
 
 
Muzej i galerija Neum
Trg Gospe od zdravlja 1
88 390 Neum
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 36 880 048
Email:don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
 
Međunarodna umjetnička kolonija Počitelj
88 305 Počitelj
Federacija BiH
BiH
 
 
Muzej franjevačkog samostana Rama, Šćit
88 440 Prozor
Federacija BiH
BiH
Tel: + 387 36 780 678; + 387 36 780 740
Fax: + 387 36 780 680
 
 
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine Sarajevo
Zmaja od Bosne 3
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Telefon:+ 387 33 668 027
Fax:+ 387 33 262 710
 
 
Historijski muzej Bosne i Hercegovine
Zmaja od Bosne 5
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: + 387 33 210 416, + 387 33 226 098
Fax: + 387 33 226 098
Email: histmuz@bih.net.ba
 
 
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine
Zelenih beretki 8
71000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: + 387 33 266 550, 266 551
Fax: + 387 33 226 609
http://www.ugbih.ba
 
 
Muzej Sarajeva
Josipa Štadlera 32
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: + 387 33 475 740
Fax: + 387 33 475 749
Email: info@muzejsarajeva.ba
 
 
Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine
Sime Milutinovića Sarajlije 7
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: + 387 33 201 861
 
 
Muzej Stare pravoslavne crkve Sarajevo
Mula Mustafe Bašeskije 59
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: + 387 33 238 612
Fax:+387 33 571 066
Email: kontakt@staracrkva.org
 
 
Galerija Roman Petrović
Titova 54
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: +387 33 668 009
 
 
Gradska galerija Collegium artisticum
Terezije bb
Centar Skenderija
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel:+ 387 33 204 352; +387 33 270 750
Fax: +387 33 270 751
Email:collegium@open.net.ba;cagalerija@open.net.nba
http://www.collegium.ba
 
 
Olimpijski muzej Sarajevo
Alipašina bb Zetra
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 33 226 414
Fax: + 387 33 226 382
Email: okbih@okbih.ba
http://www.okbih.ba
 
 
Kolekcija Ars Aevi Sarajevo
Centar Skenderija
Terezije bb
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: + 387 33 216 919
Fax: + 387 33 216 927
E-mail: arsaevi@arsaevi.ba
 
 
Galerija Novi Hram Sarajevo
Mula Mustafe Bašeskije 38
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: +387 33 233 280
 
 
Muzej Alija Izetbegović
Kapi-kula Ploča, Kovači
71000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: +387 33 237 220
http://www.muzejalijaizetbegovic.ba
 
 
Bosnjacki institut-Fondacija Adila Zulfikarpasica
Mula Mustafe Baseskije 21
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel.:  + 387 33 279 800
Fax.: + 387 33 279 763
 
 
Galerija Zvono
Hamdije Kreševljakovića 17
71 00 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 62 337 883
71 000 Sarajevo
 
 
Memorijalna galerija 11/07/95
Trg fra Grge Martića 2
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 33 953 170
 
 
Muzej Tunel spasa
Tuneli 1
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 33 684 032;  252 210
http://www.tunelspasa.ba
 
 
Franjevacka arheoloska zbirka Sv. Stjepana Prvomucenika Gorica-Sovici
Bratovstina sv. Stjepana Prvomucenika Gorica-Sovici
Gorica bb
88 345 Sovici
Federacija BiH
BiH
http://www.bratovstina.com
 
 
Etnografsko-etnološki muzej i galerija Stolac
Župa sv. Ilije Proroka
Zrinsko-Frankopanska bb
88 360 Stolac
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: 387 36 853 005
 
 
Muzej Tešanj
Kralja Tvrtka 1
74 260 Tesanj
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: + 387 32 655 770
Email: muzejt@bih.net.ba
 
 
Muzej Franjevačkog samostana Tomislavgrad
Trg fra Mije Čuića 1
80240 Tomislavgrad
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 34 352 091; 034 352 447
Fax: +387 34 352 808
Email: admin@samostan-tomislavgrad.info
 
 
Zavičajni muzej Travnik
Mehmed-paše Kukavice 1
72 270 Travnik
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: +387 30 518 140
http://www.muzejtravnik.ba
 
 
Zavičajna zbirka „Baština“ Novi Travnik
Rankovići 71
72 290 Novi Travnik
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 63 408 967
http://www.bastina-novitravnik.org
 
 
Muzej istočne Bosne
Džindić mahala 21
75 000 Tuzla
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: +387 35 318 320
 
 
Međunarodna galerija portreta Tuzla
Druge tuzlanske brigade 13
75 000 Tuzla Federacija BiH
BiH
Tel: +387 61 185 733
Tel/fax: +387 35 252 002
 
 
Zavičajni muzej Visoko
Alije Izetbegovića 29
71 300 Visoko
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 32 736 267, ++ 387 32 733 450
Fax: ++387 32 736 267
E-mail: muzejvisoko@bih.net.ba
 
 
Muzej grada Zenice
Muhameda Seida Serdarevića bb
72 000 Zenica
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 32 209 515
Fax: + 387 32 209 518