Druga međunarodna konferencija Istraživanje i razvoj publike, Beč, 14-16. septembar 2017.

 Institut KulturAgenda iz Beča organizira Drugu međunarodnu konferenciju pod nazivom Istraživanje i razvoj publike. Konferencija ce se održati u Beču od 14-16. septembra 2017. godine.

 

Glavni cilj konferencije je da ispita na koji način istraživanje publike i evaluacija može da podrži muzeje i druge kulturne institucije u sticanju boljeg razumijevanja njihove publike. Na ovaj način, institucije će moći da povećaju učešće i bolje informiraju o svom strateškom razvoju ali i ukupnoj kulturnoj praksi.

 

Više o programu konferencije, mjestu održavanja te načinu registracije vidjeti na web sajtu Instituta KulturAgenda  http://www.kulturagenda.at/the-connected-audience-international-museums-conference-on-audience-research-and-development/