Dodjela nagrade za najbolji Evropski muzej u 2019-oj godini (EMYA 2019.), Sarajevo 22-25. maj 2019.

 

Dodjela nagrade Evropskog muzejskog foruma za najbolji Evropski muzej u 2019-oj godini (EMYA 2019.) održat će se po prvi puta u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, od 22-25. maja 2019. godine. Organizator događaja je Europski muzejski forum, a koordinator je Muzej ratnog djetinjstva iz Sarajeva, dobitnik nagrade Vijeća Europe za 2018. godinu.

Više informacija o EMYA 2019, o registraciji i načinu učešća na konferenciji, te nominiranim muzejima vidjeti na web sajtu www.emya2019.com .