Članstvo u Internacionalnim komitetima ICOM - a

Svoje aktivnosti ICOM sprovodi i kroz rad 31 Internacionalnogkomiteta organizovanih prema tipu muzeja i djelatnosti koju obavljaju. Putem Internacionalnih komiteta ICOM ostvaruje svoje glavne ciljeve: razmjenu naučnih informacija na međunarodnom nivou, razvoj profesionalnih standarda i prihvatanje pravila i preporuka.

 

Ukoliko želite da postanete član nekog Internacionalnog komiteta ICOM-a, molimo ispunite sljedeći obrazac i posaljite ga na icombih@gmail.com.