II stručno-naučna međunarodna konferencija Škola i muzeji

U periodu od 23.-24. marta 2018. u Sloveniji, Ljubljana  bit će održana II stručno-naučna međunarodna konferencija Škola i muzeji. 

 

Konferencijom su predviđene četiri sekcije, a teme od posebnog interesa su: 

 

A. Nastavni planovi i programi i kulturna baština u muzejima (povezivanja i analize na nivou ciljeva učenja, sadržaja, metoda i oblika rada, značaj tacitnog znanja, iskustveno učenje, konstruktivizam,…) 

 

B. Međupredmetno povezivanje (korelacija) u školama i muzejima (povezivanje ciljeva učenja i sadržaja, nadogradnja znanja, sinergije između predmeta …) 

 

C. Kulturna baština i formiranje identiteta (lični, lokalni i nacionalni identitet, kulturna baština i uticaj na lični razvoj, na vrednovanje,…) 

 

D. Savremeni muzejsko-pedagoški pristupi prepoznavanja kulturne baštine (posebnosti i specifičnosti muzejsko-pedagoške didaktike u odnosu na kulturnu baštinu,…)

 

Organizator konferencije je EDUCA Obrazovanje iz Nove Gorice, Slovenija, a  suorganizatori su: Zavod Republike Slovenije za školstvo, Univerzitet Novi Sad, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za muzeologiju-Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Narodni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej Ljubljana, Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije, Slovenski školski muzej Ljubljana, Moderna galerija plus Muzej savremene umetnosti Metelkova, Slovensko muzejsko društvo i ICOM Bosne i Hercegovine.

 

O konferenciji, te kotizaciji i načinima prijave mozete se informirati na web sajtu konferencije: www.šolainmuzeji.si  

 te na: stefan@educaizobrazevanja.si  i info@educaizobrazevanja.si  

 

Rok za prijavu je 25. januar 2018. godine.